Απόκλιση της μέσης παγκόσμιας Θερμοκρασίας απο το μεσο ορο της περιόδου 1971-2000. (Σε βαθμούς κελσίου).

Απο το 1880 ως το 2011 ανα μήνα


Απόκλιση της μέσης Θερμοκρασίας στην περιοχή της Ελλάδας απο το μεσο ορο της περιόδου 1971-2000. (Σε βαθμούς κελσίου).

Απο το 1880 ως το 2011 ανα μήνα