Αποποίηση ευθυνών

Όλα τα καιρικά δεδομένα που παρέχονται στο toukairou.com προέρχονται απο το προγνωστικό μοντέλο Global Forecast System (μισής μοίρας). Η χρήση τους γίνεται με την ευθύνη του χρήστη. Το toukairou.com δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που διατίθενται θα είναι πάντα σωστές και η ροή των πληροφοριών χωρίς λάθη και δεν παρέχει καμια εγγύηση για τις πληροφορίες που παρέχονται όσον αφορά την αξιοπιστία τους. Η παρούσα αποποίηση ευθύνης εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε σφάλμα στη ροή πληροφόρησης, διακοπή ή καθυστέρηση παροχής των δεδομένων. Οποιοδήποτε πρόσωπο που εμπλέκεται στην παροχή πληροφοριών στο toukairou.com δεν έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του. Ο χρήστης αποδέχεται ότι αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών που διατίθενται στο toukairou.com